قوانین و مقررات شودان

الف- تاریخچه:

شودان یا تنیس روی میز نابینایان درکانادا به وجود آمد و در هلند به جهانیان معرفی گردید. این بازی توسط هیأت اعزامی به این مسابقات «آقایان حسن آگاه و محمدی قمی» به ایران آورده شد.
این بازی دارای دو بازیکن و دو راکت و یک توپ زنگدار است که بازیکنان با شنیدن صدای زنگ مسیر آن را تشخیص می دهند.

ب- ابعاد زمین بازی «میز» :
طول: 150 سانتیمتر.
عرض: 125 سانتیمتر.
ارتفاع از سطح زمین: 75 سانتیمتر.
ارتفاع با لبه: 90 سانتیمتر.
طول تور «مانع وسط میز»: 125 سانتیمتر.
عرض تور: 30 سانتیمتر.
طول دروازه «حفره انتهای زمین»: 25  سانتیمتر.
عرض دروازه: 15 سانتیمتر.
ارتفاع «عمق» دروازه: 10 سانتیمتر.
قاب کنار دست: 125 سانتیمتر.
عرض قاب کنار دست: 10 سانتیمتر.

ج- مقررات بازی :

1-  شروع بازی:
1-1) شروع بازی یعنی تعیین زمین یا توپ به وسیله ی سکه تعیین می گردد. هر کس که درست گفته باشد حق انتخاب اولین سرویس  یا زمین را دارد.
1-2) داور پس از اطمینان از آمادگی هر دو بازیکن توپ را به انتخاب کننده ی سرویس داده و با صدای سوت داور بازی شروع می شود.
تذکر: اگر بازیکنی پس از صدای سوت داور بیش از 5 ثانیه مکث کند توپ به طرف مقابل داده شده و یا یک سرویس از سرویسهای او کم می شود.

2 سرویس:
2-1) هر بازیکن دارای 5 سرویس بوده و پس از آن توپ برای زدن سرویس به طرف مقابل داده می شود.
2-2)  توپ باید همیشه از زیر تور (مانع وسط) زده شود و در غیر این صورت یک امتیاز به طرف مقابل داده می شود.

3) بازی :
3-1)  توپ باید از زیر تور عبور کند.
3-2)  راکت در تمام طول بازی باید با یک دست نگاه داشته شود.
تذکر: اگر بازیکنی بخواهد دست خود را عوض کند باید هر دو دست را برای زمان کوتاهی روی راکت قرار داده و سپس دست خود را عوض کند.
3-3 ) اگر توپ پس از عبور از زیر تور به بیرون از زمین بازی (میز ) برود یا به یکی از دستهای  بازیکن اصابت کند توپ مرده اعلام می شود.

۴) توپ مرده:
4-1) اگر گردش توپ آهسته باشد و یا داور تشخیص دهد که گردش آهسته لازم نیست، بازی را متوقف کرده و توپ را مرده اعلام می کند و بازی را پس از دادن اخطار شروع میکند.
4-2) اگر بازی کنی توقف توپ را متوجه نشود و یا توپ در قسمتی از زمین متوقف شود توپ مرده اعلام می شود و سرویس تکرار  می شود.

5) مقررات عمومی:
5-1) باید برای هر بازی یک داور بینا وجود داشته باشد تا امتیازات را ثبت و محاسبه نماید.
5-2) داور باید اطمینان داشته باشد که بازیکنان تمامی مقررات را می دانند.
تذکر: نظر داور همیشه تصمیم نهایی است.
5-3) بازی نهایتاً دارای سه گیم است و هر گیم دارای 11 امتیاز.
5-4) هر کس دو گیم را ببرد بازی را برده است.
5-5) هر وقت امتیاز یکی از بازی کنان به 6 رسید جای آنها عوض می شود.
تذکر: وقت استراحت در فواصل بازی 30 ثانیه است.
5-6) بازی با سوت داور آغاز شده و وی می تواند هر وقت لازم باشد بازی را متوقف کند.

۶) time out :
time out فقط توسط داور داده می شود
مثال: برای صدمات، تعیین قانون و یا تعیین وضعیت بازیکنان.

۷) امتیازات:
7-1) اگر توپ به داخل دروازه «حفره ی انتهایی» هر یک از بازی کنان برود  گل محسوب می شود.
7-2) هر گل دو امتیاز دارد.
7-3) هر وقت بازیکنی توپ را به بیرون بزند یا پرتاب کند و یا به تور بزند یک امتیاز به طرف مقابل داده می شود. اگر توپ را از زیر تور رد نکند یک امتیاز از او کم می شود.
7-4) اگر بازیکنی توپ را با شیئی به غیر از راکت بزند و یا با بالاتر از مچ دستی که راکت را نگاه داشته یا دست دیگر بزند یک امتیاز از او کم می شود.

8) پنالتی «جریمه» :
8-1) اگر بازیکنی راکت خود را روی دروازه قرار دهد ابتدا به او اخطار داده می شود و به طرف مقابل امتیازاتی داده می شود و در صورت تکرار آن به طرف مقابل دو امتیاز داده می شود.
8-2) اگر بازیکنی پس از شنیدن صدای سوت بیش از 5 ثانیه مکث کند اولین بار اخطار گرفته و در صورت تکرار یک امتیاز به طرف مقابل داده  می شود.
8-3) اگر بازیکنی در حین بازی توپ را نگاه داشته و باعث توقف بازی شود سرویس مجدداً زده می شود.

با سلام
لطفا دیدگاه خود را درج نمایید .
* نام شما :
*ایمیل شما :
وبلاگ/سایت :
امتیاز به این مطلب : 0 20
*دیدگاه شما :
تایید توسط کد امنیتی
کد موجود در تصویر را وارد کنید :